Svi planirani turniri

Slijedeća natjecanja u organizaciji Lagoda Disc Golf su:

Merry Forester serija (14. i 28. 12. 2019.) u Varaždinu
Frosty Hills serija (4. i 25. 1. 2020.) u Toplicama Sveti Martin
Mars Springs serija (dva jednodnevna turnira, Ožujak / Mart 2020.)
- EuroTour Spring Forester (10.-12. 4. 2020.) u Varaždinu
- Stray Disc Tour (3 turnira, 11.-19. 7. 2020.) u Varaždinu, Varaždinskim Toplicama i Toplicama Sveti Martin
- Drava Forester (28.10. - 2.11. 2020.) u Varaždinu